Main menu

Novi predlog zakona o radu

Dole navedeni je Bandžijev novi predlog zakona o radu. Mislim da je vredan razmatranja, te ga stoga komentarišite detaljno!

zakon o radu

Dobar zakon o radu garantuje visoku produktivnost i opšte zadovoljstvo zaposlenih.

Član 1.

Početak radnog vremena radnik određuje sam. Zakonska odredba propisuje da to ne sme biti pre 10 casova izjutra.

Član 2.

Naknadu za svoj rad ,određuje sam radnik u dogovoru sa svojim ukućanima.

Član 3.

Pre početka posla radnicima se daje neki aperitiv i meze da bi se isti opustili pred naporan rad, ova odredba propisuje sledece proizvode za upotrebu: Coca – Cola, Hladno pivo (2 – 6°C), Vinjak, hladni i topli sendviči (pečenica, šunka, kulen).

Član 4.

Na poslu je dopušteno zapevati. Ako neki radnik zapeva, ostali su dužni prekinuti sa radom i pridružiti se istom.

Član 5.

Ukoliko neki radnik zaspi na poslu, ostali radnici su dužni u tišini napustiti radna mesta da istog ne bi ometali, a za to imaju pravo na novčanu nadoknadu kao da su radili.

Član 6.

U odsutnosti šefa radnici imaju pravo organizovati zabavu na teret preduzeća.

Član7.

Pauza za doručak traje od 10.30 do 13.30 časova.

Član 8.

Ako je u radno vreme serija, npr: “Esmeralda, Rosaura, Zlobnica, Pacenice, Soledad,…” ili repriza neke emisije koju radnik nije gledao prethodne večeri iz opravdanih razloga, preduzeće je dužno obezbediti TV prijemnik dijagonale ekrana minimalne veličine 82 cm te tako omogućiti praćenje iste uz novčanu naknadu radniku kao da je radio.

Član 9.

Za smenjivanje šefa potrebna je peticija sa potpisima najmanje dva zaposlena radnika u kolektivu.

Član 10.

U skladu sa pozitivnim zakonskim odrebama radnik može zamoliti šefa da ovaj dovrši posao umesto njega kao i da mu bude na usluzi.

Član 11.

Ukoliko je šef zenskog roda, muški radnici su dužni pri svakom njenom prolasku dati joj do znanja svojim ponašanjem da je predmet njihovog razgovora i obezno joj nešto rečima dobaciti.

Član 12.

Svaki radnik ima pravo na osam nedelja odmora leti, odnosno šest nedelja zimi. Ako radnik provodi taj odmor izvan mesta stanovanja, firma je dužna obezbediti čišćenje i provetravanje stana.

Član 13.

Ako se radnik firme ženi/udaje firma je dužna osigurati mu/joj miraz u visini godišnje prosečne plate i snositi troškove momačke-devojačke večeri kao i 85% troškova venčanja.

Firma na taj dan obustavlja rad na nekoliko dana.

Član 14.

Za sve radnice poslodavac treba da osigura kućnu pomocnicu, koja mora imati primerene obline i odgovarajući izgled kako bi mogla poslužiti i suprugu.

Član 15.

Odlazak sa posla je u 14:30. Radnici napuštaju posao praćeni taktovima muzike predviđene za ovakve prigode. Šef je dužan svakom ponaosob zahvaliti za radni učinak uz srdačno rukovanje i ukoliko je radnik ženskog roda uz odgovarajući poljubac i milovanje po zadnjem delu tela.

Član 16.

Portir je dužan svakom radniku pre izlaska iz kruga firme pregledati torbu.Ukoliko ništa ne nađe dužan je vratiti radnika u firmu kako bi ovaj mogao da uzme nešto za sebe. Starijim radnicima ovakve stvari se odvoze na kućnu adresu službenim vozilom preduzeća, a pod uslovom da je njihova težina veća od 2 kg.

Član 17.

Ukoliko radnik u toku noći sanja o poslu, firma mu je dužna platiti naknadu za noćni rad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FacebookTwitterGoogle+
Back To Top