Main menu

Spasimo kulturu – počnimo abortusom!

Odakle je slika ukradena možete utvrditi ukoliko kliknete na nju.

Prateći koliki Buzz prate negativne pojave na internetu, gotovo je izvesno, da nam je sadašnjost, a naročito budućnost, obojena prljavim oglašavačkim  kampanjama.

Ukoliko sastavite dovoljno bolesnu i provokativnu poruku, ona će se brzinom svetlosti raširiti po svim medijima, kako onlajn, tako i štampanim. Ako ste  bili baš baš bolesni, eto vama i besplatnog TV publiciteta.

Najtužnije u svemu tome, što bilo koji viral pozitivnog karaktera, ne može ni prići ovom obliku, naročito na našem tržištu. A uzrok tome je nažalost  samo društvo u kome živimo, njegova prevashodna interesovanja.

Tako da ako se vodimo time, ispada da je marketinški mudar potez, nadovezati se na boleštinu i ponuditi dodatne usluge sa popustom  za kupce, recimo ovog kupona. Tako npr. ukoliko imate privatnu psihološku praksu, svim kupcima ovog kupona, možete sa popustom ponuditi terapijski tretman, nakon izvršene hirurške intervencije.

Raspadom Atlantide, pardon Jugoslavije,  pre svega se raspala/razbežala Kultura, a zatim i pravni poredak. Jedini način, barem po meni, da se sa ovom negativnom pojavom izborimo, je dizanje Kulturne svesti nacije i značajno efikasniji pravno – kazneni sistem. Tu istu kulturu, godinama ubijamo i transformišemo u sve razvijeniju patološku pojavu.

Nama više ne treba “Godina Kulture”, nama je potreban Milenijum kuluture. Ukoliko podignemo kulturnu svest nacije, ovakvo stanje u pravnom sistemu i ostalim segmentima društva,  neće biti održivo, a samim tim će ostale stvari doći kako tako na svoje mesto.

Barem mi se to tako trenutno čini… ipak… You, you may say. I’m a dreamer, but I hope that I’m not the only one…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FacebookTwitterGoogle+
Back To Top