Main menu

Tag Archives: zaposleni

Roditeljski linč

Upravo naslov ovog teksta, odnosno strah od istog, predstavlja najverovatniji uzrok neracionalnog ponašanja zaposlenih jednog Beogradskog vrtića i jedne Beogradske uprave predškolskih ustanova. Ne želim da preciziram o kojim se konkretno ustanovama radi jer je postupak za razrešenje čitave situacije u toku i čeka se epilog priče, međutim vrlo neodgovorno bi sa moje strane bilo,…

Novi predlog zakona o radu

Dole navedeni je Bandžijev novi predlog zakona o radu. Mislim da je vredan razmatranja, te ga stoga komentarišite detaljno! Član 1. Početak radnog vremena radnik određuje sam. Zakonska odredba propisuje da to ne sme biti pre 10 casova izjutra. Član 2. Naknadu za svoj rad ,određuje sam radnik u dogovoru sa svojim ukućanima. Član 3.…

FacebookTwitterGoogle+
Back To Top