Main menu

Web Project Management – Šta je to?

Web Project Management

Web Project Management

Web Project Management je termin koji podrazumeva razvijena znanja i veštine potrebne za uspešnu i kvalitenu realizaciju web projekata. Rano ga je nazivati naučnom disciplinom ali brzinom kojom se razvija složenost realizacije web projekata sasvim je sigurno da nismo daleko i od toga. Što se tiče poređenja Software Project Managementa (SPM) i Web Project Management (WPM) ono vremenom sve više gubi na smislu ali postavimo ih ovako SPM ima utvrđenije i složenije metodologije i uopšteno gledano predstavlja matični izdanak od koga je komplikovanjem situacije sa Web projektima logično iznikao WPM ali nipošto ne treba zanemariti brzinu razvoja WPM-a, pa samim tim sve dublje razdvajanje ove dve grane.

Sam po sebi kao termin Web Project Menagment podrazumeva manipulaciju sa velikim brojem segmenata kao što su:

  • Komunikacija
  • Ciljevi
  • Dokumentacija
  • Rokovi
  • Organizacija Sastanaka
  • Uklapanje svih razdvojenih segmenata razvoja projekta
  • Reš¡avanje svih problematičnih situacija
  • Motivacija i vođstvo tima

I to bi ukratko bilo to, nema potrebe da dalje žvaćem termin, neka se time bave naučnici i profesori, ja ću se potrutiti da ovde ipak prikažem kako i zašto u praksi. A obzirom da se iz glave sipa možda ću vremenom ovaj post dopuniti nečm što primetno zafali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FacebookTwitterGoogle+
Back To Top